שת"פ בין חל"פ

נפגשו ראשי החברות לפיתוח השומרון בנימין וגוש עציון.  מתוך ראייה כוללת ששיתוף פעולה בין כולם יגביר את העסקים יצור מקומות תעסוקה לתושבי האזור ויבטיח יכולת קנייה מרוכזת וכדאית בין השותפים למען התושבים. במהלך הפגישה אף התחילו לעבוד על כנס יו״ש לתושבים שיתקיים בקיץ הקרוב. נמשיך לעקוב.