– עולים לביריה – 25 אוטובוסים (!) של החברה המרכזית לפיתוח השומרון – מלאים בחניכי מחוז שרון שומרון של תנועת בני עקיבא בישראל – עלו אתמול למסע ביריה המסורתי יחד עם נהגי החברה. בעוז קדימה!