כמעט כמידי חודש אנו בחברה זוכים ללוות את המתפללים בקבר יוסף הצדיק, ביום הספירה 'יסוד שביסוד' המיוחס כיום פטירת יוסף.

עולים אלפים רבים ביום מסוג זה.

על מנת לאבטח את הכניסה בצורה טובה הקמנו מערך מיוחד של צי אוטובוסים בתיאום מלא עם כוחות הביטחון וב"ה סיימנו בהצלחה את האירוע.

כי אצלנו בחברה – לתת שירות זו זכות .