החברה המרכזית אחראית לביטחון הנהיגה בכבישים

יצאנו בקריאה לקראת הפורים על חשיבות הזהירות בדרכים