ביום חמישי ציינו את טקס העובד המצטיין
הנהלת החברה מצדיעה לכם העובדים על שנים של מסירות ומקצוענות.
תודה רבה לכם !

 

שמות העובדים המצטיינים :

סלומון קסה

כרמי אילן

מנע שלמה

מאיר אהרון

נחמני שמואל

 

שמות העובדים שהגיעו לוותק:

אבוטבול יצחק

ברמלי אלי

גולדברג שלמה

כרמי אילן

פלקסברג אליהו

רוט יאיר יהודה

שמאי יוסף חיים